Hộp Đấu Nối DRT2-0D16TA-1

660 lượt xem

Transistor Remote I/O DRT2-0D16TA-1 (OMRON)

Mã: DRT2-0D16TA-1 Danh mục:
Brand:OMRON